CERITERAKU (TERKHIR BAB IV)

BINATANG SERTA NABINYA DIKALAHKAN; Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit, katanya: “Marilah kesini dan berkumpulah untuk turut dalam perjamuan ALLAH, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar”. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaraNya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya.  Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.  Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut Penunggang kuda itu, dan semua burung-burung kenyang oleh daging mereka. -KERAJAAN SERIBU TAHUN; Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar ditangannya; ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Setan.  Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya.  Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum masa berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada mereka dikerahkan kuasa untuk menghakimi.  Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah di penggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman ALLAH; yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun.  Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam ALLAH dan kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya. –IBLIS DIHUKUM; Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir. Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyelesaikan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu; Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.  Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan Iblis, yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. –HUKUMAN TERAKHIR; Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapanNya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu.  Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan.  Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada didalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada didalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api.  Dan setiap orang yang telah ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. –LANGIT YANG BARU DAN BUMI YANG BARU; Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun sudah tidak ada lagi.  Dan aku melihat kota yang kudus, YERUSALEM yang baru, turun dari sorga, dari ALLAH, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang bedandan untuk suaminya.  Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu, berkata: “Lihatlah, kemah ALLAH  ada ditengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatNya dan ia akan menjadi ALLAH mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut akan tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka-cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: “Lihatlah, Aku menjadikan semua baru!”. Dan firman-Nya: “Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar”. FirmanNya lagi kepadaku: “Semuanya telah terjadi, Aku adalah ALFA DAN OMEGA, YANG AWAL DAN YANG AKHIR, orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.  Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan Aku akan menjadi ALLAHnya dan ia akan menjadi anak-Ku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang; inilah kematian yang kedua”. –YERUSALEM YANG BARU: Maka datangkah seorang dari tujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya; “Marilah kesini, aku akan menunjukan kepadamu pengantin perempuan, mempelai Anak Domba”.  Lalu, didalam roh ia membawa aku keatas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukan kepadaku kota yang kudus itu, YERUSALEM, turun dari sorga, dari ALLAH.  Kota itu penuh dengan kemuliaan ALLAH dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal!.  Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya dubelas buah; dan diatas pintu-pintu gerbang itu ada duabelas malikat dan diatasnya tertulis nama keduabelas suku Israel.  Disebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di sebelah utara tiga pintu gerbang dan disebelah selatan tiga pintu gerbang dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai duabelas batu dasar dan diatasnya tertulis keduabelas nama keduabelas nama rasul Anak Domba itu. Dan ia, yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu: duabelas ribu stadia; panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya: seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata.  Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam. dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang ke enam batu sardis, dasar yang ke tujuh batu ratna cempaka, yang ke delapan batu beril, yang ke sembilan batu krisolit, yang ke sepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi dan yang ke duabelas batu kecubung. Dan ke duabelas pintu gerbang itu adalah duabelas mutiara: setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat Bait suci di dalamnya; sebab ALLAH, TUHAN YANG MAHA KUASA adalah Bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan ALLAH meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan jalan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya; dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi disana; dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk kedalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Lalu ia menunjukan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta ALLAH dan takhta Anak Domba itu. Ditengah-tengah jalan kota itu, yaitu diseberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah duabelas kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta ALLAH dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambaNya akan beribadah kepadaNya, dan mereka akan melhat wajahNya, dan namaNya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi disana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab TUHAN ALLAH akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selamanya. –KEDATANGAN TUHAN YESUS; Lalu ia berkata kepadaku; “Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan TUHAN, ALLAH yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatNya untuk menunjukan kepada hamba-hambaNya apa yang harus segera terjadi”.  “Sesungguhnya Aku datang segera Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini” Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur didepan kaki malaikat yang telah menunjukan semuanya itu kepadaku, untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku: “Jangan berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan perkataan kitab ini.  Sembahlah ALLAH!”. Lalu ia berkata padaku; “Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat.  Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran; barang siapa yang kudus, biarlah ia menguduskan dirinya!”  “Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upahKu untuk membalaskan kepada setiap  orang menurut perbuatannya. Aku adalah ALFA DAN OMEGA, YANG PERTAMA DAN YANG TERKEMUDIAN, YANG AWAL DAN AKHIR.” Berbahagialah mereka yang membasuh jubahNya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang kedalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal diluar.  “Aku Yesus, telah mengutus malaikatKu untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang”. Roh dan pengantin perempuan itu berkata; “Marilah!”  Dan siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata; “Marilah!”  Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.-PENUTUP; Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: “Jika seorang menambahkan sesuatu perkataan-perkataan ini, maka ALLAH akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka ALLAH akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini”,  Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: “Ya, Aku datang segera!” Amin, datanglah Tuhan Yesus!.  Kasih kurnia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian!  Amin. —————–“AKU TELAH DATANG BERSAMA BUKTI TABUT DI TANGANKU, BAGI ORANG-ORANG YANG BER-IMAN.

Iklan

6 Komentar

 1. yodha said,

  02/11/2011 pada 09:36

  pak purwo seperti pada ucapan sabdo palon yang mengetahui arti nama, orang yang telah mengetahui namaNya akan menyatu denganNya dalam nama itulah Wali, Tuhan di muka bumi ini. Tetapi sejatinya tetap bukan SANG SEJATINING WUJUD sebab IA tidak tertandingi tidak dapat dibandingkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan….SEMPURNA tidak memerlukan sesuatu walaupun seteguk air atau secuil roti….semua agama sejatinya sama yaitu satu tetapi dalam penerapannya banyak pengikut agama yg tidak memahaminya. Banyak orang Hindu tidak mengetahui bahwa dewa-dewa yg dihormati adalah nama2Nya. Sembah yang mempunyai nama bukan namanya yg harus disembah. Banyak orang buddha tidak mengetahui sejatiNya Buddha justru menyembah sosok Buddha dan malas untuk mempercepat keBuddhaan dlm diriNya sendiri. Banyak orang kristen yang tidak mengetahui makna sejatinya Kristus dan berkutat bahwa dia anak (biologi) tuhan/tuhan karena penciptaaannya tanpa ayah. Mereka lupa bahwa penciptaan adam lebih hebat tanpa ayah dan ibu. Kristus anak dlm kedekatan hubungan seperti istilah org islam wali, nabi di muka bumi. Kristus org yang tercerahkan Buddha pd masaNya. Tapi Ia yang menyatu dengan namaNya bukan sejatinya Sang Pencipta, Sang Keberadaan, Yang tidak diciptakan, tidak beranak maupun diperanakkan. Orang islam meskipun ajarannya tidak menyimpang tetapi berkutat dialah yang paling benar dan paling murni dalam ketakwaan sehingga memaksakan ajaran dengan cara yg tidak benar. Sekian dan terima kasih. Sekelumit pikiran dari renungan mencari jati diriKu….

  • poerwonjoto said,

   04/11/2011 pada 09:35

   Terima kasih atas ulasan saudara Yodha,ya memang demikianlah manusia dari masa ke masa selalu demikian,berselisih dingga kefanatikan,namun semua adalah perjalanan manusia hingga ada suatu penjelasan yang terang dari utusanNya yang benar-benar akan membawa ke tatanan dunia baru yang penuh rahmatan lil alamin…..rahayu….wassalam

 2. dwi wahyuono said,

  21/10/2011 pada 07:47

  Jika berkenan saya ingin tahu posisi jenengan dimana. Sekedar ingin ngangsu kaweruh.

  • poerwonjoto said,

   21/10/2011 pada 08:32

   Posisi di Jl.Perjuangan Karawaci Tangerang,atau bisa telepon dengan Firdaus (Senopati Wetan) tlp.02196845689/081284595566/087771524459

 3. sariman said,

  07/10/2011 pada 11:23

  halooo kang … apakah anda masih “hidup” …

  kalo masih tolong ad facebook saya dong. pengen ngobro2 nich.

  salam damai sejahtera nusantara jaya.

  rahayu rahayu rahayu

  • poerwonjoto said,

   21/10/2011 pada 08:47

   baiklah pak segera di add maaf atas keterlambatan peresponan tulisan saudara,boleh langsung di add di face boo: senopati wetan;nuswantoro binangun;sabdo bayonk;tirto wening wassalam..rahayu


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: